Witaj na stronie

Człowiek który cierpi, gdy nie jest to konieczne, cierpi bardziej niż jest to konieczne

Seneca

człowiek witruwiański

Centrum Terapeutyczne i Szkoleniowe mgr Swietłany Górki jest miejscem w którym znajdziecie Państwo profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz bogatą ofertę szkoleń i warsztatów psychoedukacyjnych.

Zajęcia prowadzone są przez licencjonowanego psychoterapeutę z dużym doświadczeniem zawodowym w terapii par, osób dorosłych, terapii dzieci w wieku szkolnym, młodzieży oraz interwencji kryzysowej.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych prowadzona jest w atmosferze pełnej dyskrecji, zrozumienia i życzliwości.

Psychoterapia oparta jest na koncepcji poznawczo-behawioralnej, która wskazuje, że nasze myśli i przekonania pełnią podstawową rolę w tym, co robimy i co czujemy. Oznacza to, że nasze uczucia są kształtowane nie przez obiektywne zdarzenia, ale przez ich subiektywne interpretacje. Nasze nawykowe, utrwalone przekonania powodują, że czujemy, reagujemy i podejmujemy takie, a nie inne decyzje. Terapia poznawczo behawioralna jest terapią krótkoterminową, która ma na celu zmianę takich schematów myślenia i zachowania, które negatywnie wpływają na nasze życie. W procesie terapeutycznym klient uczy się zmieniać swoje myśli, przekonania i założenia tak, by w efekcie poradzić sobie z problemem. Zadaniem terapeuty jest zrozumienie problemów klienta i pomoc w osiągnięciu wytyczonych celów. Zadaniem klienta jest określenie problemów, nauka konstruktywnych sposobów myślenia oraz zastosowanie nowych umiejętności w codziennym życiu.